Training praktijkondersteuning arbeidsmediation (TRIM/0012)

Doel

De komst van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving in 2015, Wet Werk en Zekerheid (WWZ), heeft tot gevolg gehad dat er veelvuldiger een beroep wordt gedaan op een arbeidsmediator. Om als mediator hier goed op te kunnen anticiperen/inspelen dient u over voldoende kennis van arbeidswetgeving en sociale zekerheid te beschikken. En hoe pas ik die toe als arbeidsmediator? Welke rol vervult een arbeidsmediator in dit proces in samenhang met de andere betrokken partijen en cliënten?

In de training Praktijkondersteuning arbeidsmediation wordt hier op praktische wijze op ingegaan.

Training Praktijkondersteuning Arbeidsmediaton is een gerichte training voor de MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsmediations met  0 tot 3 jaar praktijkervaring.

Deze praktijkgerichte training helpt de beginnende arbeidsmediator met deze vragen. Het specifieke juridische kader en de juridische eisen die gesteld worden aan arbeidsmediation en de belangrijkste mediationvaardigheden, die tijdens alle fases in het mediationproces voorkomen, komen aan de orde.

Een arbeidsmediation van A tot Z in de praktijk; de eerste gesprekken met een opdrachtgever, administratie van intake, afstemming met de organisatie en samenwerking met andere partijen, verslaglegging en opstellen van de vaststellingsovereenkomst tot dossiervorming komen aan de orde. Ook besteden wij aandacht in de Training Praktijkondersteuning arbeidsmediaton aan het werven van opdrachten en nazorg.

PROGRAMMA

 • Regie en rol in arbeidsmediation

Hoe houd je de regie en verantwoordelijkheid en kan je het proces in goede banen leiden?

Van stap tot stap geven de trainers inzicht hoe je dit proces in fases dient te managen en goede werkbare afspraken maakt met alle betrokken partijen en cliënten.
Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden en met vallen en opstaan een weg te vinden.
De ervaringen die de trainers in de eigen praktijk opdeden, worden met de deelnemers gedeeld. Ook ontvangt de deelnemer de nodige digitale documenten, die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk.

 • Juridisch kader  en juridische aspecten in de praktijk

Vanaf het moment van het eerste telefonische contact, doorlopen wij het  juridische communicatieproces in een arbeidsmediation.
Aan de hand van een voorbeeldcasus, krijgt de deelnemer een toelichting hoe de juridische, aspecten van het vak zijn toe te passen in het juridische kader om uiteindelijk te komen tot een vaststellingsovereenkomst. Hoe ga je hier als mediator en procesbegeleider mee om, ook in de nazorg. Wat besteed je wel en niet uit en hoe houd je grip op het proces.

Een arbeidsmediator hoeft geen arbeidsrechtdeskundige te zijn, maar wel over voldoende kennis te beschikken! Ook gaan we kort in op de actualiteiten in arbeidsmediation.

Resultaat

Na afloop heb je praktijkgerichte en actuele informatie die een MfN-registermediator arbeidsmediation moet hebben om op een professionele en praktische wijze een eigen praktijk op te zetten, te organiseren en regie te behouden. In de training is veel ruimte om persoonlijke vragen te beantwoorden uit de eigen praktijk.

Naslaginformatie – DIGITAAL-

Modelovereenkomsten, vaststellingscontracten, modelformulieren, documenten, checklists e.d. worden digitaal aangereikt als naslaginformatie, om verder naar eigen inzicht aan te passen in de eigen praktijk.

Aantal dagdelen 2 dagdelen (dagsessie)

Tijden: 9.00-17.00

Kosten: €425,-  excl. btw

Utrecht           vrijdag 2 december 2016 

Meer Informatie:  Caroline Brons, tel. 030-7525082 of e-mail info@trimmediation.nl

U kunt zich aanmelden via onze website www.trimmediation.nl.

ONDERWERPEN

 Mediation in de praktijk van arbeidsorganisaties

 • Signaleren en diagnose van conflicten
 • Praktische aspecten van arbeidsmediation
 • Actuele ontwikkelingen en rol van de mediator

Juridische aspecten van (arbeids) mediation

 • STECR protocol en mediation, Wet verbetering Poortwachter
 • Wet werk en zekerheid (WWZ) in de praktijk
 • Verzuim, re-integratie en exitmediation
 • Uitleg en behandeling juridische aspecten mediation
 • Informatie(plicht); geheimhoudingplicht
 • Opstellen verslagen en vaststellingsovereenkomst

Mediationvaardigheden van de arbeidsmediator

 • Structuur en fases van het mediationproces A tot Z: van intake tot afronding bij arbeidsmediations en vaststellingsovereenkomst tot nazorg en rapportage;
 • Competenties van de arbeidsmediator (Prein bij arbeidsmediation) van intake tot eindfase.
 • Rol en houding van de arbeidsmediator en de relatie met betrokken partijen
 • Oplossingsgerichte mediation en/of procesbegeleider
 • Onderhandelingsstrategieën
 • Signaleren en omgaan met machtsverhoudingen.

TRAINERS

Trainers: o.a. Jack Burema, Peter Clarke en Caroline Brons 

specialisatie arbeidsmediation

mr Jack Burema, arbeidsrechtadvocaat en mediator

 

Specialisatie Arbeidsmediation

Peter Clarke, ervaren arbeidsmediator

specialisatie arbeidsmediation trainer

mr. Caroline Brons, arbeidsmediator en trainer mediationvaardigheden

Samen staan zij garant voor een interessant, leerzaam en praktijkgericht dagprogramma, direct inzetbaar voor de (beginnende) arbeidsmediator.