Praktijkondersteuning voor familiemediators (TRIM/004)

De training praktijkondersteuning voor familiemediators is gericht op:

Familiemediators die ondersteuning willen hebben bij:

  • Een eigen praktijk wil opzetten dan wel uitbouwen
  • Willen weten aan welke juridische eisen zij moeten voldoen; actueel: AVG persoonsgegevens
  • Willen weten hoe te voldoen aan de eisen die in het kader van een peer-review van de MfN en door de Raad voor Rechtsbijstand worden gesteld

Kosten: € 425,- excl. btw
Punten: 3 PE punten cat. 1 A + 3 PE punten cat 2
Wanneer: woensdag 30 mei tijden: van 10.00 tot 17.00 uur Locatie: Vondelparc gebouw, Vondellaan 4-172 Utrecht 

Training Praktijkondersteuning familiemediators is een gerichte training voor de MfN-registermediator gespecialiseerd in familiemediations met geen tot drie jaar praktijkervaring.

Deze training gaat in op het mediationproces in de echtscheidingssituatie.
Het mediationproces van A tot Z: van intake, offerte tot facturering, de organisatie, clientgesprekken, verslaglegging en dossiervorming komen aan de orde.

Alle juridische, praktische en organisatorische factoren die komen kijken bij het opzetten van een eigen praktijk komen aan bod, alsmede inhoudelijke juridische aspecten waar men zich aan dient te conformeren als MfN-registermediator.

In deze sessie besteden wij ruim aandacht aan de nieuwe regels van de AVG en privacy zodat deelnemers na afloop hun eigen overeenkomst, voorwaarde en verklaring (ook intern) op orde hebben en aanzien van werken met persoonsgegevens.

Ook besteden wij aandacht in de Training Praktijkondersteuning familiemediators aan een stukje marketing, het werven van cliënten en nazorg.

Daarnaast gaan de trainers in op de werkwijze en de rol van de mediator in samenwerking met andere partijen in het mediationproces, zoals de financieel fiscaal adviseur, advocaat, kindercoach of hulpverleningsinstanties.

Hoe houd je de regie en verantwoordelijkheid en kan je het proces in goede banen leiden?

Van stap tot stap geven de trainers inzicht hoe je dit proces in fases dient te managen en goede werkbare afspraken maakt met alle betrokken partijen en cliënten. Ook besteden wij aandacht aan de beroepsmatige kanten van het vak van familiemediator, zoals inzet van algemene voorwaarden, aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand, High Trust, offertes, financieel plan, de MfN gedragsregels en andere nuttige algemene aanwijzingen, die je helpen om de eigen praktijk verder uit te bouwen.

Training Praktijkondersteuning familiemediators

Programma

  • Administratie, organisatie en marketing in familiemediation

Als MfN-registermediator dient men een juiste administratie te voeren in het kader van een peer-review. Aan de hand van de geldende actuele regels geven de trainers aanwijzingen voor dossieropbouw en hoe te voldoen aan de gestelde MfN-eisen.
Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden en met vallen en opstaan een weg te vinden.
De ervaringen die de trainers in de eigen praktijk opdeden, worden met de deelnemers gedeeld. Ook ontvangt de deelnemer de nodige digitale documenten, voor dossiervorming en bedrijfsvoering in de familiemediation, die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk.
De documenten kunnen na afloop door ieder op maat worden gemaakt voor de eigen praktijk.

  • Rol van de familiemediator en fases in de familiemediation

Vanaf het moment van het eerste telefonische contact, doorlopen wij het logische proces van een echtscheidingszaak. Zoals de gespreksvoeringen over het beëindigen van de relatie, de relatie als ouders, de kinderen en het kindgesprek, de juridische kaders, het ouderschapsplan, het berekenen van de alimentatie, de wijze van vermogensverdeling en verdeling van de pensioenrechten.
Het betrekken van de juridische, fiscale en financiële aspecten en deze weten in te passen om uiteindelijk te komen tot een vaststellingsovereenkomst, het echtscheidingsconvenant, en hoe dit vervolgens kan worden ingediend bij de Rechtbank. Hoe ga je hier als mediator en procesbegeleider mee om, ook in de nazorg. Wat besteed je wel en niet uit en hoe houd je grip op het proces. Ook gaan we kort in op de actualiteiten in de familiemediation.

Resultaat

Na afloop heb je alle informatie die een MfN-registermediator moet hebben om een professionele en praktische mediationspraktijk te organiseren en regie te behouden, alsmede te voldoen aan de peer-review eisen. Kennis van praktische marketing en kennis van dossiervorming in de familiemediation.
In de training is veel ruimte om persoonlijke vragen te beantwoorden uit de eigen praktijk.

Naslaginformatie

Modelovereenkomsten, vaststellingscontracten, modelformulieren, documenten, checklists e.d. worden digitaal aangereikt als naslaginformatie, om aan te passen voor de eigen praktijk.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Annet Strasters van Mediationpraktijk Houten en Caroline Brons van Bronsmediation.
Beiden zijn MfNregistermediators met een eigen zelfstandige praktijk en veel ervaring in scheidingsmediation in alle facetten.

training praktijkondersteuning familiemediatorsAnnet Strasters (1966) is sinds 2004 werkzaam als MfN-registermediator.
Zij heeft de specialisatie tot familiemediator gedaan en tevens de opleiding tot RFEA (register financieel echtscheidingsadviseur).
In haar eigen mediationpraktijk te Houten begeleidt zij het gehele traject van de scheiding, van ouderschapsplan tot alimentatieberekening en van vermogensverdeling tot het opstellen van het convenant.
Annet werkt op High Trust basis met de Raad voor Rechtsbijstand.
Zij is als trainer verbonden aan TRIM training in mediation.

Praktijkondersteuning voor familiemediators Mr. Caroline Brons is sinds 2013 MfN-registermediator specialisatie familiemediations en is tevens werkzaam in de familiemediationpraktijk in Utrecht, waar zij cliënten begeleidt in het regelen van hun echtscheiding van A tot Z met de nadruk op nazorg.