Training mediationvaardigheden

Training mediationvaardigheden in 4 dagen training mediationvaardigheden
“Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.”

Volgens velen is mediation veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere manier om een oplossing van een geschil te realiseren. Dit ter voorkoming van juridische procedures. Let wel: bij mediation is er sprake van een onafhankelijk mediator. Hij ”faciliteert” het gesprek tussen de partijen. Dat wil zeggen dat hij het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen cliënten wordt besproken, begeleidt en bewaakt.

Hij fungeert daarbij als gespreksleider en doet dat door:

  • de regie in het gesprek te voeren, waardoor in de eerste plaats – voor elke partij in gelijke mate – ruimte bestaat om zijn standpunt naar voren te brengen
  • partijen – elk voor zich – inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en om inzicht in het gedrag van die ander bevorderen
  • inzichtelijk te maken op welke wijze partijen, die in een conflict verwikkeld zijn, met elkaar communiceren
  • partijen helder te laten maken waaruit het conflict écht bestaat en welke belangen er daadwerkelijk spelen. (www.mediation.nl).

De training is bedoeld voor deelnemers die deze mediationvaardigheden willen leren toepassen in hun beroepspraktijk (HRM, advocatuur, overheid). Duur: 4 trainingsdagen Data: Start vrijdag 16 oktober en vrijdag 27 november 2015 Locatie: Utrecht

  • Bij voldoende belangstelling behoort verblijf op een bijzondere locatie in het buitenland tot de mogelijkheden voor circa dezelfde prijs. (all- in verblijf en logiekosten).

Prijs: € 1450,- excl. Inclusief literatuur, syllabus, lunch, diner bij avondprogramma Trainers: o.a.: Jack Burema, Caroline Brons

Download hier het volledige programma: Training mediationvaardigheden