Agenda voor geplande evenementen van TRIM Mediation:

 Op aanvraag Training mediationvaardigheden oefensessie voor het assessment

Oefensessie (TRIM02)met vaste acteursen 2 trainers. Feedback en persoonlijke aandachtspunten examinering Prein/Intop. Kosten: € 125,-. excl. btw. 1 ochtend/middag/avondsessie in Utrecht.

In onderling overleg met deelnmers deze maand wordt een oefensessie gepland, eventueel in combinatie mer aansluitend het video assessment (TRIM03).

Meer informatie / inschrijven

woensdag 30 mei 2018  10.00 uur: Training praktijkondersteuning voor familiemediators (TRIM04)

Voor familiemediators die een eigen praktijk willen opzetten of hun praktijk verder willen uitbouwen en willen weten hoe te voldoen aan de eisen die in het kader van een peer-review van de MfN en door de Raad van de Rechtsbijstand worden gesteld. In deze sessie besteden wij RUIM aandacht aan de nieuwe eisen van de AVG en werken met persoonsgegevens.

Na afloop hebben de deelnemers voldoende houvast en juiste documenten om hun praktijk zelf hierop in te kunnen richten.

Algemeen doel training

Deze training gaat in op alle factoren die horen bij de juridische bedrijfsvoering van een eigen professionele praktijk als familiemediator.
Daarnaast het mediationproces in eenechtscheidingssituatie van A tot Z.

Alle praktische en organisatorische factoren die komen kijken bij het opzetten van een eigen praktijk komen aan bod, alsmede inhoudelijke juridische aspecten waar men zich aan dient te conformeren als MfN-registermediator.

Programma

Het voeren van de administratie van intake, offerte tot facturering.
De organisatie, verslaglegging en dossiervorming.
Marketing: het werven van cliënten in echtscheidingszaken plus nazorg als dienstverlening en relatie met gezin.

Daarnaast gaan de trainers in op de werkwijze en de rol van de mediator in samenwerking met andere partijen in het mediationproces, zoals de fiscaal adviseur, advocaat, kindercoach of hulpverleningsinstanties.

Ook besteden wij aandacht aan de beroepsmatige kanten van het vak van familiemediator, zoals inzet van algemene voorwaarden, gebruik van documenten, het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand, High Trust, maken van offertes, financieel plan en berekeningen opstellen voor cliënten, toepassing van de MfN gedragsregels en andere nuttige algemene aanwijzingen, die je helpen om de eigen praktijk verder professioneel uit te bouwen.
Kosten: €425,- (excl. btw)
Wanneer: in onderling overleg met opgegeven deelnemers wordt een sessie (2 dagdelen) ingepland. 

Eerstkomende sessie is op woensdag 30 mei om 10.00 uur aan de Vondelaan 4 in Utrecht

Tijden op woensdagen of donderdagen van 13.00 tot 19.30 met broodjes en borrel na afloop.
Punten: 3 PE Cat 1 a en 3 PE cat 2
Inclusief: Naslagmateriaal in digitale word-office documenten aan te passen aan de eigen praktijk

Meer informatie / inschrijven

Juli 2017:  DVD video-assessment mediationvaardigheden Intop

Trainers: Caroline Brons in samenwerking met Jan ter Beek. Video opname ten behoeve van het assessment Intop.

Inclusief: 40 minuten opname, begeleiding, feedback, advies en inzending Intop. Kosten: € 275,- excl. btw. 1 ochtend/ middag in Utrecht.

Datum in onderling overleg in te plannen.

Meer informatie / inschrijven

Op aanvraag: Trainingsdag Praktijkondersteuning Arbeidsmediation

Om als mediator hier goed op te kunnen anticiperen/inspelen in een arbeidsconflict, ook bij ziekteverzuim en ontslagprocedures, dient u eneerzijds over voldoende kennis van het arbeidsrecht en protocol bij ziekteverzuim (poortwachter) te beschikken.

In deze training staan daarnaast vragen centraal die arbeidsmediation anders maakt. Bijvoorbeeld: Welke veranderingen spelen een rol in het arbeidsrecht, waardoor mediation is aan te bevelen  als middel in conflictprocedures boven juridische procedures?

Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de uitoefening van het vak van arbeidsmediator.

En hoe neem ik alle betrokken partijen mee in het mediationproces, juridische adviseurs met beroep van advocaat, HR, de bedrijfsarts, de casemanager, de leidinggevenden, collega-betrokkenen’dat alles om als mediator de regie te behouden en een zorgvuldige mediation te geranderen voor betrokkenen. Deze praktijkgerichte training gaat hier op in.

De deelnemer krijgt veel nuttige en praktische informatie, formats en checklist om in te zetten in de eigen praktijk.

Kosten: €425,- (excl. btw)
Wanneer: In nader overleg met opgegeven deelnemers
Punten: 6 PE Cat 1 a
Inclusief: digitale documenten en reader naslagwerk

Meer informatie: bel 06-29608927

Meer informatie / inschrijven

op aanvraag:  Voorbereiding op het Theorie-examen Intop

Intensieve voorbereiding op het theorie-examen Mediator van Intop voor degenen die de basisopleiding mediationvaardigheden hebben gedaan en het examen voor MfN registermediator willen afleggen begin september. Extra ondersteuning bij lastige onderwerpen in het Handboek Mediation en uitleg en oefening in examinering Intop.

Onder leiding van mr. Caroline Brons, MFNregistermediator, volgens de examinering van Intop.

Middagsessie vanaf 13.30 uur Utrecht.

Kosten €65 excl. Btw.

Meer informatie / inschrijven

Op aanvraag: Social Media Training

Persoonlijke en praktische training leert u, als mediator met een eigen praktijk, hoe social media werkt voor de specifieke doelgroep van mediators en advocaten en hoe u het praktisch kunt inzetten in uw klantwerving.

Onder leiding van communicatie en social media adviseur Marco van den Doel, eigenaar van De Communicatiefabriek.

Training op vrijdagen vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur, inclusief lunch.

Wanneer: september, oktober 2017  in nader overleg met opgegeven deelnemers

Kosten €225,00 excl. Btw.

Meer informatie / inschrijven

start driedaagse Training Oplossingsgerichte Communicatie- vervolgdata in overleg

De Oplossingsgerichte visie op cliënten en de bijbehorende communicatie maakt dat de mediator voortdurend positieve invloed uitoefent op hoe cliënten denken over zichzelf, over de ander en over het doel van de mediation. In deze training, speciaal ontwikkeld voor mediators, leert u houding, vaardigheden en technieken die nodig zijn om de oplossingsgerichte communicatietechnieken toe te passen in het mediationproces. Doel van deze (basis) training oplossingsgerichte communicatie in mediation is om vanuit de Oplossingsgerichte visie naar mensen en cliënten kunnen kijken en oplossingsgerichte interventies weten toe te passen tijdens een mediation.

Deze training is de eerste helft van de opleiding tot Basistrainer Oplossingsgerichte communicatie. De training volgt de eindtermen van de basis coachingsopleiding oplossingsgerichte communicatie. Trainer is Herman Prüst. Hij is trainer, coach, therapeut en docent en en werkt al ruim 10 jaar met de oplossingsgerichte communicatie methode in zijn werk.

Kosten €865,00 excl. Btw. (drie daags-programma)

Meer informatie / inschrijven